Tượng phật TT65
Đăng ngày 04-07-2015 Lúc 10:44'- 1444 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc
Đúc đồng Tân Tiến - Tượng Phật TT65
Chất liệu: Đồng Thanh Thiếc
Tỷ lệ :92% Đồng - 5% Thiếc - 3% Chì
Mầu sắc: như ảnh bên (Sơn son thếp vàng)
Kích thước: tuỳ chọn
Khối Lượng: tuỳ chọn
Trạng thái: còn hàng
Hoặc bằng chính bạn - tùy theo yêu cầu
Nếu là hàng đặt
Thời gian: 25 - 30 Ngày
Liên hệ: Doanh nghiệp tư nhân cơ khí đúc Tân Tiến
Điện thoai: 03502.246.834 / 0913.516.269
http://tantienbrass.com.vn
Tags: đúc đồng,duc dong,đồng tân tiến,dong tan tien,tan tien,tân tiến,tantienbrass,tuong dong, tượng đồng,tuong phat,tượng phật,
duc dong tan tien,đúc đồng tân tiến,dương bá tân,duong ba tan,